Privacybeleid & juridische informatie

Visa Europe heeft deze website en bijbehorende websites (hierna genoemd: de VISA websites) opgezet om u te voorzien van nuttige en onderhoudende informatie. U kunt er rondkijken, inhoud downloaden, contact met ons opnemen en de inhoud van de site gebruiken zoals u dat wilt. We verzoeken u wel om bij het gebruik van onze websites een aantal gebruiksvoorwaarden en juridische voorschriften in acht te nemen. Met het bezoek aan onze websites verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

Gebruik van de inhoud

Tenzij anders vermeld, mag de inhoud van onze websites alleen worden gedownload voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Iedere andere vorm van gebruik, verspreiding, wijziging en het doorgeven van inhoud aan derden is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Visa Europe.

Copyright

De volledige inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Met name afbeeldingen van personen en plaatsen zijn ofwel intellectueel eigendom van Visa Europe of worden door Visa Europe gebruikt met toestemming van de houders van de intellectuele eigendomsrechten; iedere vorm van gebruik van deze afbeeldingen die verder gaat dan het bekijken en downloaden ervan, ook door derden, is – voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan – verboden. Alle producten, programma's en technologieën die op onze websites worden vermeld, kunnen onder het copyright van derden vallen.

Beschermde merken

Op onze websites opgenomen handelsmerken, logo's, enz. zijn wettelijk beschermd. VISA®, het Three Bands Design Mark®, 3-D SECURE®, CLASSIC®, het Comet Design Mark®, het Dove Design Mark®, ELECTRON®, INTERLINK®, het Network Design Mark®, PLUS®, het PLUS Design Mark®, TRAVELMONEY®, VERIFIED BY VISA®, VISA BUXX®, VISA PLATINUM®, VISA SIGNATURE®, VISANET® en It's Everywhere You Want To Be® zijn beschermde merken.

Disclaimer

Visa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. 

Claims die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard en berusten op het gebruik of het niet gebruiken van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover niet kan worden bewezen dat er sprake is van schuld van Visa Europe op grond van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. Visa Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Hyperlinks

Bij directe of indirecte links naar websites van derden aanvaardt Visa Europe geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en neemt Visa Europe deze websites en de inhoud daarvan niet over; in het bijzonder is VISA niet verantwoordelijk voor de daar ter beschikking gestelde inhoud en informatie. Voor verdere inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of het niet gebruiken van op deze manier aangeboden informatie berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de betreffende websites. Dit geldt voor alle op onze websites geplaatste links en verwijzingen. 

Deze disclaimer maakt deel uit van de website waarop hiernaar wordt verwezen. Voor zover gedeelten of bepaalde formuleringen van onze website niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijft de inhoud van de overige gedeelten daarvan gehandhaafd en blijven deze overige gedeelten onverminderd van kracht.

Privacy statement

Als het op onze websites mogelijk is persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk verstrekt op vrijwillige basis. VISA heeft het recht de gegvens van de klant die werden verkregen in het kader van de zakelijke relatie met de klant te bewerken en voor een periode van 6 maanden te bewaren. De persoonsgegevens die wij via de website van VISA van u hebben ontvangen, worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten. U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en opslag van deze gegevens; u kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.

Verzameling van uw gegevens

Als u deze website of andere websites van Visa Europe oproept, geeft u via uw internetbrowser gegevens door aan onze webserver. Tijdens een verbinding voor de communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver worden de volgende gegevens geregistreerd:

• uw toegangsgegevens, met name datum en tijd van het bezoek, het gebruikte IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem, de bezochte pagina's en de pagina waar u vandaan komt
• Apparaatgegevens
• Locatiegegevens (geografische gegevens)

Voor het verzamelen van uw gegevens maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier.

Daarnaast maken wij voor het verzamelen van gegevens gebruik van de volgende tools: Google Analytics
Met het gebruik van deze website verklaart u zich ermee akkoord dat de verzamelde gegevens worden verzonden naar Google Inc. en door Google Inc. worden verwerkt.

Gebruik en verwerking van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u onze producten en diensten ter beschikking te stellen en met name ten behoeve van de exploitatie van onze website. 

Met uw toestemming gebruiken wij de persoonsgegevens die wij via de websites van Visa Europe van u hebben ontvangen, om u ook te informeren over nieuwe producten en diensten. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. 

Als gebruiker hebt u altijd het recht op informatie over de opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers daarvan en het doel van de gegevensverwerking. 

Daarnaast hebt u het recht te eisen dat de opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd of gecorrigeerd.

Bovendien kunt u altijd bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door een e-mail te sturen aan enquiries.europe@visa.com of ons te bellen op
+44 (0)20 7795 5777. 

Meer informatie over uw rechten vindt u hier.