Press Releases | Visa

​Europese consumenten klaar om betalingen te beveiligen met biometrie-toepassingen

19/07/2016

Press Release Image
  • Twee-derde van de consumenten wensen biometrie-toepassingen te gebruiken bij het uitvoeren van betalingen
  • Drie-kwart onder hen beschouwt authenticatie met twee factoren, waarbij een vorm van biometrie wordt toegepast samen met een betaalinstrument, als veilig
  • De helft denkt dat betalingen sneller en eenvoudiger kunnen worden met biometrie
  • Vingerafdruk-herkenning is de meest populaire vorm van biometrie


Brussel, 14 juli 2016: Visa Inc. (NYSE: V) Uit nieuw onderzoek door Visa blijkt dat Europese consumenten geïnteresseerd zijn om biometrie-toepassingen te gebruiken wanneer ze een betaling uitvoeren – vooral wanneer dit geïntegreerd wordt met andere beveiligingsmaatregelen. Bijna twee-derde onder hen (73%) beschouwen de authenticatie met twee factoren, waarbij biometrie toegepast wordt in combinatie met een betaalinstrument, als een veilige manier om de identiteit van een rekeninghouder te bevestigen. Authenticatie met twee factoren combineert een element dat men bezit, zoals een kaart of een mobiel toestel, met een persoonlijk kenmerk, zoals een biometrie-toepassing, of iets dat men gememoriseerd heeft, zoals een PIN of paswoord. Voor betalingen in verschillende situaties, thuis uitgevoerd of in een handelszaak, wensen twee-derde van de consumenten (68%) biometrie te gebruiken als methode om hun betaling te bevestigen. Online verkopers genieten hier van de grootste opportuniteit omdat bijna 1 op 3 consumenten (31%) van een aankoop via een browser afziet omwille van het beveiligingsproces bij de betaling.

Jean-Marie de Crayencour, Country Manager Belux, verklaart: “Biometrische identificatie en verificatie worden zeer enthousiast onthaald in het betalingsverkeer omdat ze de consumentenervaring helpen stroomlijnen en verbeteren. Uit ons onderzoek blijkt dat biometrie in toenemende mate erkend wordt als een betrouwbare vorm van authenticatie, terwijl consumenten steeds meer vertrouwd raken met het gebruik van dergelijke mogelijkheden op hun toestellen.”

”Nochtans zit een van de uitdagingen voor biometrie in de scenario’s waar het de enige vorm van authenticatie betreft. Dit kan aanleiding geven tot een foutieve goedkeuring of foutieve weigering aangezien biometrie geen binaire maatstaf betreft, maar gebaseerd is op de waarschijnlijkheid van een “match”, dit in tegenstelling tot een PIN die enkel correct of incorrect kan ingevoerd worden. Biometrie werkt best wanneer deze gekoppeld wordt aan andere factoren, zoals het toestel, geolocatie-technologie of een bijkomende authenticatiemethode. Daarom vinden wij het belangrijk om een holistische benadering aan te houden die rekening houdt met een brede waaier aan ondersteunende technologieën die bijdragen tot een betere “end-to-end” ervaring, of het nu gaat om het opladen van een kaart, het uitvoeren van een betaling of het checken van een rekeningsaldo.”

Wanneer het gaat over biometrische authenticatie – het proces dat iemands identiteit valideert door het meten van een intrinsiek karakteristieke eigenschap van een individu, zoals vingerafdrukken of iris-patronen – meent de helft van de Europeanen (51%) dat deze technologie een snellere en eenvoudigere betalingservaring kan mogelijk maken in vergelijking met de traditionele methodes. Bovendien vindt één derde (33%) het een voordeel dat biometrische authenticatie hun beveiligingsgegevens niet in het gedrang brengt ingeval hun toestel verloren gaat of gestolen wordt.

Jean-Marie de Crayencour voegt toe: “Naar de toekomst toe zullen consumenten een toenemend aantal keuzemogelijkheden hebben op vlak van betalingen. Net zoals de betalingsgewoonten zullen veranderen in functie van waar men zich bevindt en met welk toestel men aankopen betaalt, zullen ook de authenticatiemethodes moeten aangepast worden aan de gebruikssituatie. Ook al bieden biometrische authenticatievormen belangrijke opportuniteiten om het juiste evenwicht te bereiken tussen gebruiksgemak en veiligheid, bieden ze niet het enige antwoord. We zullen in de toekomst een mix aan oplossingen zien ontstaan in functie van de aankoopsituatie. Door nu reeds onze standaarden aan te passen om deze technologieën als gevestigde authenticatievormen te erkennen, kunnen we een omgeving helpen creëren waarin betalingen veilig, eenvoudig en discreet kunnen uitgevoerd worden.”

Vertrouwd met vingerafdrukken

Uit de studie uitgevoerd bij meer dan 14.000 Europese consumenten blijkt dat discretie en vertrouwdheid met biometrietoepassingen belangrijke succesfactoren zijn. Met de opkomst van mobiel betalen zal vingerafdrukherkenning, omwille van zijn eenvoud en veiligheid, de bevoorrechte vorm van biometrische betalingen worden. Enkel rekening houdend met de gepercipieerde veiligheid van biometrische technologieën beschouwt 81% van de consumenten de vingerafdruk als de veiligste toepassing, gevolgd door de irisscan (76%).

Dit verklaart waarom meer dan de helft (53%) de voorkeur geeft aan de vingerafdruk in plaats van andere vormen van biometrische authenticatie bij het uitvoeren van een betaling.

Doorheen Europa geven weinig consumenten de voorkeur aan stem- of gelaatsherkenning als betalingsmethode in diverse situaties, zoals fysiek betalen in een winkel voor de aankoop van goederen of diensten, en het thuis online shoppen (resp. 12% en 15%).

Het juiste evenwicht tussen veiligheid en ongehinderd zaken doen

Met twee-derde van de consumenten (67%) die het belang van veiligheidsmechanismen erkennen om hun identiteit te vrijwaren, zullen nieuwe authenticatievormen een evenwicht moeten vinden tussen snelheid en veiligheid.

Uit de studie blijkt dat biometrische authenticatie haast evenzeer gewaardeerd wordt bij “face-to-face” betalingen waar snelheid op de eerste plaats komt, als bij online betalingen. Een paar cijfers uit de studieresultaten:

  • 48% wenst biometrische authenticatie te gebruiken voor betalingen op openbaar vervoer
  • 47% wenst biometrische authenticatie te gebruiken bij het betalen in een bar of restaurant
  • 46% wenst deze toepassing te gebruiken bij aankoop van goederen of diensten in de distributie, bijvoorbeeld voor aankoop van groenten en koffie, en ook in fast-food ketens
  • 40% wenst biometrische authenticatie online te gebruiken
  • 39% bij het downloaden van informatie

EINDE

Over het onderzoek

Visa bestelde de Biometric Payments research bij Populus. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 22 april en 6 mei 2016 in 7 Europese landen: UK, Zweden, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 14.236 consumenten, of ongeveer 2.000 respondenten per land.