Press Releases | Visa

Visa bereikt doelstelling van 100 procent hernieuwbare elektriciteit

15/01/2020

Press Release Image

Brussel, 15 januari 2020 – Visa (NYSE : V) kondigde vandaag aan dat het bedrijf zijn doelstelling heeft gehaald om tegen 2020 100 procent hernieuwbare elektriciteit te gebruiken. Dit ondersteunt de inzet van het bedrijf om op verantwoorde en duurzame wijze leiding te geven aan de wereldwijde activiteiten van het bedrijf, dat 131 kantoren in 76 landen en vier wereldwijde verwerkingscentra omvat.

Sinds de invoering van de 100 procent hernieuwbare doelstelling in 2018 ondernam Visa snel actie in haar wereldwijde faciliteitenportefeuille door over te stappen op een duurzame mix van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

"Bij Visa beschouwen we het doorvoeren van grootschalige veranderingen in de richting van een duurzame en inclusieve toekomst niet alleen als een verantwoordelijkheid maar ook als een opportuniteit", aldus Al Kelly, chief executive officer van Visa Inc. "Ik ben trots op de investeringen die we in onze infrastructuur hebben gedaan om deze belangrijke mijlpaal op het gebied van hernieuwbare energie te bereiken. We zullen prioriteit blijven geven aan het versterken van de rol van ons bedrijf en onze sector bij de overgang naar een groenere wereldeconomie."

In samenwerking met lokale nutsbedrijven en competitieve leveranciers op de elektriciteitsmarkt heeft Visa gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor hernieuwbare elektriciteit die op elke markt beschikbaar zijn en die het best passen bij de aanpak van het land op het gebied van hernieuwbare elektriciteit. Visa heeft lokale investeringen in hernieuwbare elektriciteit gedaan op markten waar het bedrijf belangrijke vestigingen heeft, waaronder vier locaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die goed zijn voor 80 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Specifieke maatregelen van Visa omvatten inschrijvingen in programma's voor hernieuwbare elektriciteit die worden aangeboden door Total Energy in het Verenigd Koninkrijk, Xcel Energy in Colorado, Austin Energy in Texas en Peninsula Clean Energy in de San Francisco Bay Area.

Vanuit het engagement om de bredere overgang naar hernieuwbare elektriciteit te ondersteunen, sloot Visa zich ook aan bij en volgde het de richtlijnen van RE100, een wereldwijd samenwerkingsverband van invloedrijke bedrijven die zich inzetten voor 100 procent hernieuwbare energie onder leiding van The Climate Group in samenwerking met CDP. Ook werd Visa lid van de Alliantie van Afnemers van Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Buyers Alliance, REBA) en ondertekende het de Renewable Energy Buyers' Principles.

Door 100 procent hernieuwbare elektriciteit aan te kopen, vermindert Visa de uitstoot van broeikasgassen door de elektriciteit die het bedrijf verbruikt (Scope 2-uitstoot), waardoor de operationele uitstoot van haar faciliteiten en datacenters met bijna 90 procent afneemt ten opzichte van de uitgangspositie van het bedrijf in 2014.

"We feliciteren Visa met hun geweldige aankondiging dat ze 100 procent hernieuwbare elektriciteit hebben bereikt - het toont aan dat het mogelijk is voor bedrijven om snel op groene energie over te schakelen", zegt Amy Davidsen, executive director - North America, The Climate Group. "Het is ook werkelijk indrukwekkend dat Visa met andere belangrijke stakeholders heeft samengewerkt om de capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit te vergroten in de gebieden waar ze actief zijn. Voortrekkersinitiatieven als deze helpen de marktveranderingen te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen."

Visa zal zich blijven inzetten voor een duurzamere toekomst binnen haar activiteiten en in het bredere handelsecosysteem. Vestigingen van Visa over de hele wereld hebben in het kader van hun activiteiten energie-efficiëntiemaatregelen genomen om aan deze doelstelling te voldoen, waaronder een engagement voor een op LEED [Leadership in Energy and Environmental Design (Leiderschap in Energie- en Milieu-ontwerp)] gebaseerd ontwerp van gebouwen, upgrades op het gebied van verlichting en HVAC en een efficiënt elektronicabeleid dat voorschrijft dat ten minste 90 procent van de nieuwe elektronica op hun grootste bedrijfscampussen moet voldoen aan ENERGY STAR of EPEAT [Electronic Product Environmental Assessment Tool (Instrument voor de Milieubeoordeling van Elektronische Producten)] certificeringsstandaarden.

"Met de groeiende aandacht voor de wereldwijde uitdagingen van de klimaatverandering, erkennen en begrijpen we de noodzaak om een voortrekkersrol te spelen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst", aldus Douglas Sabo, vice president en hoofd van de afdeling Corporate Responsibility and Sustainability van Visa Inc. "Voor Visa toont deze prestatie aan hoe vastberaden we zijn om een drijvende kracht te zijn en een leidende rol te spelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering".

Deze prestatie bouwt voort op de bredere duurzaamheidsstrategie van Visa, die in de sector erkenning heeft gekregen. Visa maakt sinds 2017 deel uit van de Dow Jones Sustainability North American Index, is lid van de FTSE4Good Index en werd in 2018 uitgeroepen tot 'Outperformer' in de software- en dienstensector door Sustainalytics, een toonaangevende onafhankelijke wereldwijde leverancier van ESG [Environmental, Social and Governance (Milieu, Sociaal en Governance)] en corporate governance onderzoek en ratings voor beleggers. Voor aanvullende onderscheidingen en erkenningen verwijzen wij u naar het 2018 Corporate Responsibility and Sustainability report van Visa.

Het engagement van Visa voor duurzaamheid strekt zich ook uit tot buiten het bedrijf. Onder de vele lopende inspanningen heeft het bedrijf:

  • Gewerkt aan het wegnemen van de knelpunten in het openbaar vervoer en de stedelijke mobiliteit
  • Een partnerschap gesloten voor een onderzoek naar consumenten en gezond en duurzaam leven in 25 landen
  • Geholpen bij de lancering van Travalyst, een initiatief dat gericht is op duurzaam reizen en toerisme
  • Zich aangesloten bij doelgerichte merken als een van de oprichters van Brands for Good, een initiatief om een beweging tot stand te brengen om duurzaam leven aantrekkelijker, lonend en toegankelijker te maken